CENTRE D'IDIOMES

La finalitat principal del Centre d’Idiomes és ampliar i millorar la competència en llengua estrangera dels alumnes, en horari extraescolar. L’organització dels cursos permet que el ritme, els objectius i la metodologia siguin diferents als de les classes que s’imparteixen a l’escola. L’objectiu és encoratjar-los en l’aprenentatge de llengües estrangeres i, alhora, aconseguir una immersió natural en la llengua que estudien.

Els posem, també, en contacte amb el context i els països on es parla la llengua que estudien perquè vegin que una llengua és un fet viu i no només una qüestió d’aula. Un bon exemple d’això són l’estada a Sidmouth (Gran Bretanya), a principis de setembre, i els intercanvis amb escoles d’Alemanya i França.

A Primària organitzem les classes com a complement de l’estructura de Cambridge English que es fa a l’escola, amb una metodologia més lúdica, i treballem especialment les habilitats comunicatives. A partir de 1r de Secundària, els cursos s’estructuren, d’acord amb els exàmens “English Language Assessment” (ELA) de la Universitat de Cambridge, des del nivell KET fins al nivell Proficiency, el nivell més alt de tots. Tots els exàmens de Cambridge English segueixen els nivells descrits pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (CEFR).

A partir de 1r de Secundària, el Centre d’Idiomes ofereix cursos de francès i d’alemany extraescolar amb l’objectiu d’aconseguir titulacions oficials.

Activitats

Centre d'idiomesp4p51pri2pri3pri4pri5pri6pri1sec2sec3sec4sec1bat2bat
Toddlers             
Walkers             
Runners             
Sprinters             
Hoppers             
Skippers             
Jumpers             
Climbers             
KET Key English Test          
PET Preliminary English Test          
Pre-First Certificate          
FCE First Certificate        
CAE Advanced          
CPE Proficiency            
Teatre en anglès          
Circ en anglès        
Francès          
Alemany          
Xinès