INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Cim d’Estela es va constituir com a Fundació Privada el 23 de juliol de 2003. Per resolució de la Conselleria de Justícia de l’1 d’octubre de 2003, va ser classificada com a Fundació benèfica de tipus docent i cultural i fou inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1868.

La Fundació Cim d’Estela té per objecte la prestació de qualsevol tipus d’ensenyament o activitat educativa, cultural, esportiva i recreativa. Reben els serveis i activitats l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona, l’escola Avenç de Sant Cugat del Vallès i l’escola Ramon Fuster de Bellaterra, la titularitat de les quals pertany a la Fundació Collserola.

Economia

Les activitats organitzades per la Fundació Cim d’Estela es duen a terme a les instal·lacions de les escoles. Això fa que el balanç de situació no sigui significatiu, tant a nivell de volum com de moviment. Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, destaquem, segons dades de l’exercici 2011/12, que:

• La facturació total va ser de 2.050.000,00 €.
• La pràctica totalitat de la despesa, 1.943.730,20 €, va ser de personal.
• El benefici de la Fundació Cim d’Estela va ser de 33.260,33 €.

Usuaris

L’activitat de la Fundació Cim d’Estela sempre va dirigida als alumnes de les escoles. L’Espai Migdia, que engloba els serveis de patis i menjadors, s’ofereix a tota l’escola en conjunt. La resta d’activitats són voluntàries i es gestionen a través de matrícules realitzades a les escoles. El resum d’usuaris és:

SeccióUsuaris
Club d’Esport1.398
Escola de Música415
Centre d’Idiomes1.085
Tallers d’Art i Tecnologia263
Grup de Muntanya137
Casals658
Colònies667
Total activitats4.623
Espai Migdia3.850

LaboralA la Fundació Cim d’Estela hi treballen 248 persones distribuïdes per seccions de la següent forma:
SeccióNombre
Coordinacions8
Monitors Club d’Esport42
Monitors Tallers d’Art i Tecnologia9
Professorat Centre d’Idiomes22
Professorat Escola de Música25
Monitors137
Auxiliars5

Responsabilitat social

Subvencions

Els beneficis generats per la Fundació Cim d’Estela s’apliquen a ampliar les reserves de l’entitat i, en gran mesura, al finançament d’altres projectes vinculats al món de l’educació en totes les seves vessants. Des de l’inici de l’activitat de la Fundació Cim d’Estela, hem atorgat subvencions a entitats vinculades al món de l’educació i amb dèficit de finançament. El valor d’aquestes subvencions és de 392.540,00 €.

Treballadors amb discapacitats

Segons el que s’estableix a la llei 26/2011 de l’1 d’agost, la Fundació Cim d’Estela està obligada a tenir contractades 4 persones amb discapacitat. Actualment, tenim treballant amb nosaltres 6 persones amb certificat de discapacitat.