ORGANITZACIÓ

Patronat

Presidència: Ton Castelló i Vilamajó.
Vicepresidència: Mercè Gutiérrez i Vall-llobera.
Vocals: Àgata Sanz Vila i Ramon Sans.
Secretaria: Sebastià Expósito i Prat.

Organigrama

Direcció general: Marc Pecanins i Vilardaga.
Direcció de lleure:
Oriol Parras i Compte.
Coordinació d’Espai migdia de centre i d’Activitats d’Estiu: Escola FMTE Tibidabo: Laia Serra i Benet. Escola FMTE Sarrià: Fede Rodriguez. Escola Avenç: Marc de Mir. Escola Ramon Fuster: Noe Palou.
Cap de monitors: Escola FMTE Tibidabo: Ana Martínez. Escola Avenç: Joana Garcia. Escola Ramon Fuster: Sofia Garcia.
Direcció d’activitats extraescolars:
Xifré Bitrian i Lafuente.
Direcció del Club d’esport: Gerard Querol
Escola FMTE Tibidabo: Gerard Querol. Escola FMTE Sarrià: Gerard Santafe. Escola Avenç: Miquel Tortosa. Escola Ramon Fuster: Guillem Cremades.
Direcció Centre d’idiomes: Graham Ward
Cap d'estudis: Emma Nahia Mohamed Escola FMTE Tibidabo: Cristina Gay-Batiste. Escola FMTE Sarrià: Viktorya Blonshteyn. Escola Avenç: Sara Williams. Escola Ramon Fuster: Juliet Ochoa i Holme.
Direcció Escola de música: Toni Soria i Maurel
Cap d’Estudis: David Gutiérrez - Genís Suárez Escola FMTE Tibidabo: Toni Soria i Maurel Escola FMTE Sarrià: Gerard Santafe. Escola Avenç: Miquel Tortosa. Escola Ramon Fuster: Jèssica Pla i Pàmies.
Tallers d’art i tecnologia: Escola FMTE Tibidabo: Toni Soria i Maurel. Escola FMTE Sarrià: Gerard Santafe. Escola Avenç: Miquel Tortosa. Escola Ramon Fuster: Jèssica Pla i Pàmies.