QUÈ ÉS CIM D’ESTELA

La Fundació Cim d’Estela dóna resposta a la necessitat, compartida per moltes institucions educatives del país, de donar uns serveis educatius complementaris d’alta qualitat i especialització en els àmbits esportiu, cultural i del lleure i, també, en l’espai midgia.

Feia falta una professionalització d’aquest tipus de serveis, així com formar, organitzar i avaluar la feina dels monitors i de la resta de professionals de manera que, de tot plegat, en sorgís el valor afegit d’una major qualitat de servei.

Aquests han estat la missió i els objectius de la Fundació Cim d’Estela que, actualment, cobreixen cinc sectors d’activitat: l’Espai migdia a les escoles; les Activitats Extraescolars esportives i culturals; les Colònies i els Casals d’estiu; l’Escola de Música i el Centre d’Idiomes.