SIDMOUTH:
English in England

A finals d’estiu, el Centre d’Idomes proposa una estada a Anglaterra, a la Sidmouth International School, per a nois i noies de 6è de Primària i 1r de Secundària. Durant deu dies, els alumnes combinen l’estudi de la llengua anglesa amb les diferents activitats lúdiques, culturals i excursions que s’organitzen. Entre les moltes activitats destaca l’excursió d’un dia a Londres.

El programa, de 15 hores setmanals de classe, està dissenyat conjuntament pel Centre d’Idiomes i la Sidmouth International School i té en compte els diferents nivells dels alumnes. Amb l’estada a Sidmouth, els nois i noies tenen l’oportunitat de viure una experiència única i completa d’aprenentatge de l’anglès.

Durant l’estada, els nois i noies participants s’allotgen, per parelles, amb famílies de Sidmouth. D’aquesta manera, l’estada també els permet immergir-se en la vida anglesa i adoptar, durant uns dies, els costums de les famílies d’acollida.

Activitat

Sidmouth1pri2pri3pri4pri5pri6pri1sec2sec3sec4sec